ỨNG DỤNG THÔNG BÁO ĐÓN CON TOMOKID

Giới Thiệu chức năng ĐÓN CON phần mềm ILEADER dành cho  TOMOKID

MÃ KẾT NỐI ỨNG DỤNG

............................
TRUNG TÂM CHƯA ĐĂNG KÝ ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
Đăng Ký Miễn Phí

ỨNG DỤNG Đón Trẻ (PARENTS APP)

  • Chỉ cần đến gần trung tâm , không cần cài đặt App
  • Tự động đọc tên học sinh khi phụ huynh đến
  • Học sinh có thể ở lại lơp học và chờ đọc tên
  • Phụ huynh thông báo thời gian đón trễ
  • Gửi thông báo cho phụ huynh thông qua App
  • Gửi đơn xin nghỉ học
 
TẢI ỨNG DỤNG DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH